TENDER NOTICE

Tender Start Date End Date Deatils

                                  रेणा ई-टेंडर                                                                    दि.31-05-2021      नियम अटी:

  1. टेंडर नोटीस व डिटेल्स renasugar.com वर टेंडर टॅबवर आहे.
  2. अंतीम दिनांका पर्यंत टेंडर प्रमाणे कोटेशन पाठवत असताना ते फक्त ‍renatender@gmail.com या मेल वरच वेळेत पाठवावेत.

                                                             कार्यकारी संचालक

01/06/2021 17/06/2021 सविस्तर तपशील
  1. साखर निर्यात निविदा
21/08/2021 29/08/2021 सविस्तर तपशील
000 000 000 सविस्तर तपशील
000 000 000 सविस्तर तपशील